باشگاه شرکت نفت

- دفتر پیک اطلاعی از غذا های موجود باشگاه ، ساعت کاری باشگاه و یا شماره تلفن باشگاه ندارد.

- امکان ثبت سفارش پیک بصورت تلفنی مقدور نمی باشد و خود پرسنل می بایست در سایت گزینه پیک را انتخاب نمایند.

- برای استفاده از سایت باشگاه شرکت نفت صرفاً می بایست از مرورگر اینترنت اکسپلور استفاده گردد و درصورت استفاده از سایر مرورگرها امکان ثبت نشدن سفارش در سرور می باشد و مسئولیت ان به عهده خود مشتری می باشد.

- امکان تغییر نحوه تحویل حضوری به پیک در سایت نیز باشگاه مقدور می باشد.

- امکان تاخیر غذا به بعضی دلایل از قبیل دیر تحویل دادن غذا توسط رستوران ، ترافیک و یا نامساعد بودن هوا وجود دارد.

- درصورت انتخاب پیک در سایت و مراجعه خود مشتری به باشگاه پیک کنسل شده و مشتری می بایست مبلغ 6.000 تومان به پیک مراجعه کننده به باشگاه بابت کنسلی پرداخت نماید.

- در ادامه چگونگی ثبت درخواست غذا و ارسال ان توسط پیک امده است.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

​راهنمای دریافت غذا توسط پیک از باشگاه شرکت نفت  

1.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. 

​------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.