پیک موتوری اواخر دهه هفتاد در شهر اصفهان شروع به کار رسمی خود را آغاز نموده و در طی این سالها هم زمان با بیشتر شدن نیاز جامعه ، دفاتر پیک موتوری هم رشد و افزایش داشته وهم اکنون در تمامی مناطق شهری و شهرک های اطراف اصفهان ” دفاتر پیک موتوری معتبر دارای مجوز” آماده خدمت رسانی به همشهریان عزیز و محترم می باشند.

آدرس و تلفن دفاتر پیک موتوری دارای مجوز اصفهان

ردیف منطقه (ترتیب حروف الفبا) نام دفتر تلفن
۱ اصفهان ، خیابان احمداباد پیک موتوری شریف ۳۲۲۸۷۹۸۷
۲ اصفهان ، خیابان احمداباد پیک موتوری آرین ۳۲۲۶۳۴۳۵
۳ اصفهان ، خیابان استانداری پیک موتوری بادراه ۳۲۲۱۴۲۴۲
۴ اصفهان ، خیابان امادگاه پیک موتوری گلدیس ۳۲۲۰۰۴۷۸
۵ اصفهان ، خیابان امام خمینی پیک موتوری انوشیروان ۳۳۸۵۴۶۱۴
۶ اصفهان ، خیابان امام خمینی پیک موتوری باد صبا ۳۳۸۶۱۰۰۸
۷ اصفهان ، خیابان امام خمینی پیک موتوری نیکان ۳۳۲۱۱۰۱۰
۸ اصفهان ، میدان انقلاب پیک موتوری مصلی ۳۲۲۱۴۴۰۰
۹ اصفهان ، خیابان بزرگمهر پیک موتوری اوج طلائی ۳۲۳۰۰۰۸۰
۱۰ اصفهان ، خیابان بلوار دانشگاه پیک موتوری ظفر ۳۶۲۶۲۰۲۰
۱۱ اصفهان ، شهرک بهارستان پیک موتوری شمشاد ۳۶۸۱۸۲۳۶
۱۲ اصفهان ، شهرک بهارستان پیک موتوری بهار ۳۶۸۲۲۰۷۶
۱۳ اصفهان ، خیابان بهشتی پیک موتوری چهل سی ۳۲۳۷۴۰۳۰
۱۴ اصفهان ، خیابان بهشتی پیک موتوری راد ۳۲۳۵۸۰۶۲
۱۵ اصفهان ، خیابان بهشتی پیک موتوری زنده رود ۳۲۳۵۵۸۸۸
۱۶ اصفهان ، خیابان بهشتی پیک موتوری قائم ۳۲۳۴۱۴۰۳
۱۷ اصفهان ، خیابان پروین پیک موتوری بادراه صبا ۳۲۲۶۴۴۰۶
۱۸ اصفهان ، ترمینال صفه پیک موتوری نگین صفه ۳۶۷۳۲۷۳۲
۱۹ اصفهان ، خیابان جامی پیک موتوری بادراه زاینده رود ۳۳۳۵۸۰۱۰
۲۰ اصفهان ، خیابان جی ، همدانیان پیک موتوری پیشتاز ۳۵۲۲۲۱۲۶
۲۱ اصفهان ، خیابان چهارباغ بالا پیک موتوری زاینده رود ۳۶۶۶۱۹۲۰
۲۲ اصفهان ، خیابان چهارباغ بالا پیک موتوری تکسوار ۳۶۲۸۲۵۵۴
۲۳ اصفهان ، خیابان چهارباغ بالا پیک موتوری ۳۳ ۳۶۲۴۷۴۵۴
۲۴ اصفهان ، خیابان چهارباغ بالا پیک موتوری اطمینان ۳۶۶۷۰۱۱۱
۲۵ اصفهان ، خیابان چهارباغ بالا پیک موتوری رابین ۳۶۶۱۸۸۸۹
۲۶ اصفهان ، خیابان چهارباغ پایین پیک موتوری آسایش ۳۲۲۲۲۴۱۸
۲۷ اصفهان ، خیابان چهارباغ خواجو پیک موتوری ۱۱۰خواجو ۳۲۷۳۳۰۴۲
۲۸ اصفهان ، خیابان چهارباغ عباسی پیک موتوری فومن ۳۲۲۲۲۲۳۷
۲۹ اصفهان ، چهارراه مصدق پیک موتوری الو پیک ۳۲۳۴۹۰۹۰
۳۰ اصفهان ، خیابان چمران پیک موتوری رهرو ۳۴۷۰۰۱۴۰
۳۱ اصفهان ، خیابان حافظ پیک موتوری حافظ ۳۲۲۲۵۷۸۷
۳۲ اصفهان ، خیابان حافظ پیک موتوری قاصد سپاهان ۳۲۲۳۶۵۶۳
۳۳ اصفهان ، خیابان حکیم پیک موتوری سلام ۳۲۲۴۱۴۰۰
۳۴ اصفهان ، منطقه خوراسگان پیک موتوری پردیس جی ۳۵۲۱۶۰۶۸
۳۵ اصفهان ، میدان دروازه دولت پیک موتوری پارسه ۳۲۲۲۲۸۰۰
۳۶ اصفهان ، خیابان رباط سوم پیک موتوری اهورا ۳۴۴۴۲۲۲۸
۳۷ اصفهان ، خیابان رودکی پیک موتوری اختصاصی ۳۷۸۶۲۲۰۰
۳۸ اصفهان ، خیابان رودکی پیک موتوری دانشجو ۳۷۸۶۴۶۸۰
۳۹ اصفهان ، خیابان رهنان پیک موتوری آسمان ۳۷۳۹۱۰۱۰
۴۰ اصفهان ، خیابان زینبیه پیک موتوری پرواز ۳۴۴۵۰۵۵۰
۴۱ اصفهان ، خیابان زینبیه شمالی پیک موتوری آذین ۳۵۵۷۶۷۸۸
۴۲ اصفهان ، شهرک سپاهان شهر پیک موتوری جهان ۳۶۵۳۱۳۳۱
۴۳ اصفهان ، شهرک سپاهان شهر پیک موتوری آرمان ۳۶۵۰۶۲۰۰
۴۴ اصفهان ، خیابان سجاد پیک موتوری آبشار ۳۶۳۰۸۰۰۸
۴۵ اصفهان ، خیابان سجاد پیک موتوری جام جم ۳۶۶۳۳۴۰۰
۴۶ اصفهان ، خیابان سجاد پیک موتوری آپادانا ۳۶۳۰۷۷۱۹
۴۷ اصفهان ، خیابان سروش پیک موتوری بادپا مهدیه ۳۴۴۸۵۵۱۶
۴۸ اصفهان ، خیابان سهروردی پیک موتوری مبین
۴۹ اصفهان ، خیابان شاهپور جدید پیک موتوری خوش رکاب ۳۳۸۶۹۳۳۳
۵۰ اصفهان ، خیابان شاهپور جدید پیک موتوری شاهپور ۳۳۸۷۳۳۳۲
۵۱ اصفهان ، خیابان شاهپور جدید پیک موتوری بادراه شاهپور ۳۳۸۷۲۵۵۰
۵۲ اصفهان ، خیابان شریف واقفی پیک موتوری پاسارگاد ۳۲۷۳۵۰۳۰
۵۳ اصفهان ، خیابان شمس ابادی پیک موتوری اصفهان ۳۲۲۲۹۸۹۹
۵۴ اصفهان ، خیابان شیخ بهایی پیک موتوری سالار ۳۲۲۰۴۴۱۵
۵۵ اصفهان ، خیابان طالقانی پیک موتوری تیزپا ۳۲۳۴۶۰۶۰
۵۶ اصفهان ، خیابان طالقانی پیک موتوری چابکسوار ۳۲۳۴۳۰۵۹
۵۷ اصفهان ، خیابان عبدالرزاق پیک موتوری طلائی ۳۲۲۲۲۶۰۰
۵۸ اصفهان ، خیابان فردوسی پیک موتوری فردوسی ۳۲۲۳۶۵۹۵
۵۹ اصفهان ، خیابان فیض پیک موتوری همشهری ۳۶۶۱۱۰۲۵
۶۰ اصفهان ، خیابان کاشانی پیک موتوری تکتاز ۳۲۳۴۳۵۹۳
۶۱ اصفهان ، خیابان کاوه پیک موتوری الماس شهر ۳۳۴۵۴۸۷۸
۶۲ اصفهان ، خیابان کاوه پیک موتوری رفاه پایانه کاوه ۳۴۳۵۸۷۰۰
۶۳ اصفهان ، خیابان کاوه پیک موتوری کاوه ۳۴۵۹۳۷۷۰
۶۴ اصفهان ، خیابان کشاورز پیک موتوری امیریه ۳۷۷۵۷۰۰۱
۶۵ اصفهان ، خیابان کهندژ پیک موتوری مهر آریا ۳۷۷۱۱۷۱۱
۶۶ اصفهان ، خیابان کهندژ پیک موتوری کهندژ ۳۷۳۹۶۷۷۱
۶۷ اصفهان ، خیابان کهندژ پیک موتوری پیشگام ۳۷۷۳۳۱۵۲
۶۸ اصفهان ، خیابان کهندژ پیک موتوری سجاد ۳۷۳۸۳۸۵۸
۶۹ اصفهان ، خیابان مدرس پیک موتوری مولوی ۳۴۷۲۴۰۰۰
۷۰ اصفهان ، خیابان مسجدسید پیک موتوری جهان نما ۳۲۲۳۱۰۶۴
۷۱ اصفهان ، خیابان مصلی (اب ۲۵۰) پیک موتوری آسیا ۳۶۶۳۳۵۵۰
۷۲ اصفهان ، خیابان مصلی (اب ۲۵۰) پیک موتوری ثامن ۳۶۶۰۵۲۵۲
۷۳ اصفهان ، منطقه ملک شهر پیک موتوری کندو ۳۴۲۵۱۱۰۸
۷۴ اصفهان ، منطقه ملک شهر پیک موتوری اول ۳۴۴۲۹۱۸۱
۷۵ اصفهان ، خیابان میر پیک موتوری بادراه سپاهان ۳۶۶۳۳۵۵۵
۷۶ اصفهان ، خیابان نظرشرقی پیک موتوری سپاهان ۳۶۲۴۲۲۰۰
۷۷ اصفهان ، خیابان نظرمیانی پیک موتوری جشنواره ۳۶۲۸۳۴۱۴
۷۸ اصفهان ، خیابان نشاط پیک موتوری قاصد اصفهان ۳۲۶۶۱۱۲۷
۷۹ اصفهان ، خیابان نشاط پیک موتوری پایا ۳۲۳۱۹۴۵۱
۸۰ اصفهان ، خیابان نیروگاه پیک موتوری شفق ۳۷۸۸۸۳۶۳
۸۱ اصفهان ، خیابان وحید پیک موتوری خاقانی ۳۶۲۶۷۰۰۰
۸۲ اصفهان ، شهرک ولیعصر پیک موتوری هاتف ۳۲۳۱۷۰۳۰
۸۳ اصفهان ، شهرک ولیعصر پیک موتوری بلوار ۳۷۷۷۲۱۴۱
۸۴ اصفهان ، خیابان هاتف پیک موتوری صبا مشیر ۳۲۲۳۶۶۲۴
۸۵ اصفهان ، خیابان هاتف پیک موتوری اعتبار ۳۲۲۴۰۱۶۵
۸۶ اصفهان ، خیابان هاتف پیک موتوری نوین ۳۲۲۶۱۸۳۷
۸۷ اصفهان ، خیابان هاتف پیک موتوری صبامهرسپاهان ۳۲۲۳۶۵۰۹
۸۸ اصفهان ، خیابان هاتف پیک موتوری تهرون ۳۲۳۵۷۰۹۷
۸۹ اصفهان ، خیابان هشت بهشت پیک موتوری بزرگمهر ۳۲۶۸۱۶۰۰
۹۰ اصفهان ، خیابان هشت بهشت پیک موتوری مطمئن ۳۲۶۴۶۶۴۵

آدرس: اصفهان – نظرشرقی – مجتمع جلفا – دفتر پیک موتوری انلاین سپاهان اصفهان

۰۳۱۳۶۲۷۶۰۳۰        ۰۳۱۳۶۲۴۲۲۰۰