خدمات به دو صورت نقدی یا قرادادی انجام می گیرد:

۱-نقدی:

در خدمات نقدی مشترک پس انجام سرویس کامل توسط پیک موتور سوارهزینه خود را مطابق با قبض پرینت شده دفتر پیک پرداخت می نمایدورسید دریافت می کند.

توضیحات:  ممکن است انجام سفارشات  برخی از مشتریان به دلایلی نظیر:نبودن گیرنده مرسوله درمحل ویا آماده نبودن سفارش و……. صورت نگیرد بدیهی است در این موارد مشتری می بایست هزینه خودرا پرداخت نماید.

۲-قراردادی:

این خدمات  به کل ارگانها و سازمانهای دولتی وشرکت های ثبت شده کل کشورمان که  نیاز به خدماتی در شهر اصفهان دارند ارائه می گردد .

در این خدمت دفتر پس از عقد قرارداد با شرکت یا سازمان مربوطه سرویس دهی  خود را به صورت کامل برای

مشترک فوق انجام می دهد و هزینه های خود را به صورت ماهیانه  برای مشترک ارسال می نماید.

این دفتر تنها در اصفهان آماده ارائه خدمات می باشد ومنظور از کل کشور این است  که به طور مثال: شرکتی در

تهران جهت انجام امور خود دراصفهان نیاز به کار پردازدارد که این دفتر این نیازرا فراهم می کند.

تعرفه خدمات به دو صورت مسیری و ساعتی می باشد که برای اطلاع از تعرفه ها لطفا با شماره تلفن :

۰۳۱۳۶۲۷۶۰۳۰

تماس حاصل فرمایید.

آدرس: اصفهان – نظرشرقی – مجتمع جلفا – دفتر پیک موتوری انلاین سپاهان اصفهان

۰۳۱۳۶۲۷۶۰۳۰        ۰۳۱۳۶۲۴۲۲۰۰