***محاسبه قیمت پیک موتوری اردیبهشت ۱۴۰۰ ***

همیشه برای همه افراد جامعه این سوال وجود داشته است که نرخ کرایه وسایل حمل ونقل چگونه محاسبه میگردد. در ذیل توضیح چگونگی این محاسبه امده است که بدین منظور ابتدا  کرایه یک ساعت خدمات پیک موتوری محاسبه و بر اساس آن سایر موارد محاسبه شده است.​

(حقوق اداره کار + هزینه های جاری وسیله حمل ونقل) = قیمت پیک موتوری

(سود سرمایه + بیمه  + نرخ استهلاک + سوخت) = هزینه های حمل ونقل


​​۱. حداقل درامد یک ساعت کار مفید برای یک کارگر: ۲۹۷.۵۹۹ ریال

حقوق روزانه کارگر: (مطابق پیوست یک، بخشنامه اداره کار)                                                                                                                                    ۸۸۵.۱۶۵ ریال

درامد یک سال کارگر:                                                                                                                                                   ۳۶۵ روز * ۸۸۵.۱۶۵ = ۳۲۳.۰۸۵.۲۲۵ ریال​

بیمه یک سال کارگر: (مطابق پیوست یک، بخشنامه اداره کار)                                                                                               ۳۶۵ روز * ۳۵۲.۶۴۶ = ۱۲۸.۷۱۵.۷۹۰ ریال

عیدی و پاداش یک سال کارگر: (مطابق پیوست یک، بخشنامه اداره کار)                                                                                     ۶۰ روز * ۸۸۵.۱۶۵ = ۵۳.۱۰۹.۹۰۰ ریال

کمک هزینه مسکن: (مطابق پیوست یک، بخشنامه اداره کار)                                                                                                ۱۲ ماه * ۴.۵۰۰.۰۰۰ = ۵۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال

بن کارگری: (مطابق پیوست یک، بخشنامه اداره کار) ​                                                                                                          ۱۲ ماه * ۶.۰۰۰.۰۰۰ = ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مجموع دریافتی های یک سال کارگر:                                                                                                                                                         = ۶۳۰.۹۱۰.۹۱۵ ریال

روزهای تعطیل سال:                                                           ۲۶مرخصی+ ۵۲جمعه+ ۱۶تعطیل سال قمری+۱۰تعطیل سال شمسی-۴فرض برای ادغام تعطیلات = ۱۰۰ روز

روزهای کاری سال:                                                                                                                                                                        ۳۶۵ – ۱۰۰ = ۲۶۵ روز مفید

ساعات مفید سال:                                                                                                                                                                    ۲۶۵ * ۸ = ۲.۱۲۰ ساعت مفید

مبلغ تمام شده  و خالص برای یک ساعت کار مفید کارگر:                                                                                ۶۳۰.۹۱۰.۹۱۵ ریال / ۲.۱۲۰  ساعت مفید = ۲۹۷.۵۹۹ ریال​

در محاسبات فوق حق سنوات ، حق اولاد و تعداد ان ، ۳۵ درصد اضافه حقوق برای کار خارج از ساعت اداری و ۴۰ درصد اضافه حقوق برای کار در روز تعطیل نیز محاسبه نگردیده است.


۲. یک ساعت سود ارزش سرمایه پیک موتورسوار:۱۶.۶۰۶ ریال

الف) حداقل قیمت موتورسیکلت: ( مطابق پیوست دو ، فاکتور فروشگاه اینترنتی )                                                                                            ۲۵۹.۳۸۰.۰۰۰ ریال

قیمت جعبه حمل غذا:                                                                                                                                                                          ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مجموع مبلغ سرمایه:                                                                                                                                                                        ۲۶۹.۳۸۰.۰۰۰ ریال

سود سالیانه سرمایه:                                                                                                                      ۲۶۹.۳۸۰.۰۰۰ * ۱۸% سود سالیانه = ۳۷.۲۶۰.۰۰۰ ریال

 سود یک ساعت سرمایه:                                                                                                                          ۳۷.۲۶۰.۰۰۰ / ۳۶۵ روز / ۸ ساعت = ۱۶.۶۰۶ ریال


۳. مبلغ یک ساعت بیمه موتورسیکلت:۴.۸۶۹ ریال

بیمه شخص ثالث یک دستگاه موتورسیکلت در سال ۱۴۰۰: ( مطلبق پیوست سه ، پیش فاکتور نمایندگی بیمه )                                                   ۱۴.۲۱۷.۱۸۰ ریال

 هزینه یک ساعت بیمه موتورسیکلت:                                                                                                                          ۱۴.۲۱۷.۱۸۰ / ۳۶۵ / ۸ = ۴.۸۶۹ ریال


​۴. نرخ استهلاک موتورسیکلت در یک ساعت: ۳۲.۲۸۹ ریال

نرخ سالیانه استهلاک موتورسیکلت های بنزینی: (مطابق پیوست چهار ، بخشنامه اداره دارایی)                                                                             سالیانه ۳۵%

نرخ استهلاک یک سال موتورسیکلت بنزینی:                                                                ۲۶۹.۳۸۰.۰۰۰ریال ارزش سرمایه * ۳۵% نرخ استهلاک = ۹۴.۲۸۳.۰۰۰ ریال

نرخ استهلاک یک ساعت موتورسیکلت بنزینی:                                                                                             ۹۴.۲۸۳.۰۰۰ / ۳۶۵ روز / ۸ ساعت = ۳۲.۲۸۹ ریال


۵. مبلغ سوخت مصرفی موتورسیکلت در یک ساعت:۳۷.۵۰۰ ریال 

​مصرف بنزین موتورسیکلت دنده ای با سرعت متوسط ۱۰۰کیلومتر در یک ساعت:                                                                                                    ۲.۵ لیتر

مصرف بنزین موتورسیکلت با فرض اینکه عموماً در شهر با سرعت متوسط ۵۰ کیلومتر در ساعت رانندگی می شود:                                                      ۱.۲۵ لیتر

مبلغ بنزین مصرفی یک ساعت موتورسیکلت پیک:                                                                                                   ۱.۲۵ لیتر* ۳۰.۰۰۰ ریال = ۳۷.۵۰۰ ریال


۶. سهم دفتر پیک:۲۵% جمع موارد فوق

اجاره دفتر و استراحتگاه رانندگان ، اجاره پارکینگ ،  حقوق و بیمه اپراتورهای پاسخگو ، هزینه های استخدام موتور سوار ، حق عضویت اتحادیه ، مالیات ، عوارض کسب و پیشه شهرداری ، قبوض برق ، اب ، تلفن و  اینترنت ، نرخ استهلاک وسایل از قبیل تلفن ها ، کامیوترها ، پرینترها ، سیستم گرمایشی و سرمایشی ، هزینه های اقلام مصرفی از قبیل تونر پرینترها و کاغذ قبوض پیک و سایر هزینه های جاری .


قیمت پیک موتوری

حقوق

اداره کار

سود

سرمایه

بیمه

موتورسیکلت

نرخ

استهلاک

هزینه

سوخت

سهم

دفتر

جمع نهایی

ساعت اول

یک ساعت فعالیت با موتور

۲۹۷.۵۹۹ ۱۶.۶۰۶ ۴.۸۶۹ ۳۲.۲۸۹ ۳۷.۵۰۰ ۱۲۹.۶۲۵ ۵۱۸۴۸۸

یک ساعت فعالیت بدون موتور

۲۹۷.۵۹۹ ۱۶.۶۰۶ ۴.۸۶۹ ۰ ۰ ۱۰۶.۳۵۸ ۴۲۵.۴۳۲
  • حداقل کرایه در کوتاهترین مسیر با احتساب زمان  ۲۰ دقیقه مبلغ:               ۱۷۰.۰۰۰ ریال
  • ​حداقل کرایه دریافتی برای هر یک ساعت با موتورسیکلت روشن مبلغ:          ۵۲۰.۰۰۰ ریال
  • حداقل کرایه دریافتی برای هر یک ساعت با موتورسیکلت خاموش مبلغ:        ۴۲۰.۰۰۰ ریال
  •  مراجعه  و کنسل شدن سرویس با احتساب گذشت زمان ۱۲ دقیقه مبلغ:      ۱۰۰.۰۰۰ ریال​
  • در موارد ذیل مبالغ اضافه تری نسبت به کرایه پایه به علت دشوارتر شدن انجام خدمات توسط پیک دریافت میگردد.
  • حمل بسته بزرگتر از ۴۰*۴۰*۴۰ یا بسته و یا وزن بیشتر از ۱۰ کیلوگرم ، استاندارد نبودن بار ، بارهای شکستنی یا حساس مانند کیک تولد ، حمل بار یا حتی پاکت با ارزش بالاتر از ۱۰ میلیون تومان
  • انجام سرویس پیک در اب و هوای نامساعد از قبیل باران یا برف
  • پیاده روی در مکان هایی که اجازه تردد موتورسیکلت وجود ندارد مانند ترمینال ها ، سیتی سنتر ، میدان نقش جهان و …

اعداد حاصل شده در جدول فوق حداقل درامدی است که می بایست برای یک راننده پیک موتوری حاصل  شود تا از حداقل حقوق اجتماعی برخوردار گردد.

آدرس: اصفهان – نظرشرقی – مجتمع جلفا – دفتر پیک موتوری انلاین سپاهان اصفهان

۰۳۱۳۶۲۷۶۰۳۰        ۰۳۱۳۶۲۴۲۲۰۰