***محاسبه قیمت پیک موتوری اردیبهشت ۱۴۰۰ ***

.

همیشه برای همه افراد جامعه این سوال وجود داشته است که نرخ کرایه وسایل حمل ونقل چگونه محاسبه میگردد. در ذیل توضیح چگونگی این محاسبه امده است که بدین منظور ابتدا  کرایه یک ساعت خدمات پیک موتوری محاسبه و بر اساس آن سایر موارد محاسبه شده است.​

قیمت پیک موتوری = (حقوق اداره کار + هزینه های جاری وسیله حمل ونقل)

هزینه های حل و نقل = (سود سرمایه + بیمه  + نرخ استهلاک + سوخت)


.

​​۱. محاسبه حداقل درامد یک ساعت کار مفید برای یک کارگر: 

.

حقوق روزانه کارگر: (مطابق پیوست یک، بخشنامه اداره کار)

۸۸۵.۱۶۵ریال

.

حقوق یک سال کارگر:

۸۸۵.۱۶۵ * ۳۶۵روز = ۳۲۳.۰۸۵.۲۲۵ریال

.

بیمه روزانه کارگر: (مطابق پیوست یک، بخشنامه اداره کار)

۳۵۲.۶۴۶ریال

.

بیمه یک سال کارگر:

۳۵۲.۶۴۶ریال * ۳۶۵روز = ۱۲۸.۷۱۵.۷۹۰ریال

.

عیدی و پاداش یک سال کارگر: (مطابق پیوست یک، بخشنامه اداره کار)

۸۸۵.۱۶۵ریال * ۶۰روز = ۵۲.۱۰۹.۹۰۰ریال

.

کمک هزینه مسکن یک سال کارگر: (مطابق پیوست یک، بخشنامه اداره کار)

۴.۵۰۰.۰۰۰ * ۱۲ماه = ۵۴.۰۰۰.۰۰۰ریال

.

بن کارگری یک سال کارگر: (مطابق پیوست یک، بخشنامه اداره کار)

۶.۰۰۰.۰۰۰ * ۱۲ماه = ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ریال

.

مجموع دریافتی های یک سال کارگر:

۶۳۰.۹۱۰.۹۱۵ ریال

.

مجموع روزهایی که کارگر در طی یک سال کار نمی کند:

۲۶مرخصی+۵۲جمعه+۱۶تعطیل قمری+۱۰ تعطیل شمسی-۴فرض ادغام تعطیلات = ۱۰۰روز

.

روزهای کاری سال:

۱۰۰ – ۳۶۵ = ۲۶۵روز

.

ساعات مفید سال:

۸ * ۲۶۵ = ۲.۱۲۰ساعت مفید

.

مبلغ تمام شده  و خالص برای یک ساعت کار مفید کارگر:

۲.۱۲۰ساعت / ۶۳۰.۹۱۰.۹۱۵ ریال = ۲۹۷.۵۹۹ ریال بر ساعت

.

نکته: در محاسبات فوق حق سنوات ، حق اولاد و تعداد ان ، ۳۵ درصد اضافه حقوق برای کار خارج از ساعت اداری و ۴۰ درصد اضافه حقوق برای کار در روز تعطیل نیز محاسبه نگردیده است.

.

مبلغ تمام شده  و خالص برای یک ساعت کار مفید کارگر: ۲۹۷.۵۹۹ریال


.

۲. محاسبه یک ساعت سود ارزش سرمایه پیک موتورسوار:

.

الف) حداقل قیمت موتورسیکلت: ( مطابق پیوست دو ، فاکتور فروشگاه اینترنتی )

۲۵۹.۳۸۰.۰۰۰ ریال

.

قیمت جعبه حمل غذا:

۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

.

مجموع مبلغ سرمایه:

۲۶۹.۳۸۰.۰۰۰ ریال

.

سود سالیانه سرمایه:

۳۷.۲۶۰.۰۰۰ریال = ۲۶۹.۳۸۰.۰۰۰ * ۱۸% سود سالیانه

.

 سود یک ساعت سرمایه:

۱۶.۶۰۶ریال = ۳۷.۲۶۰.۰۰۰ / ۳۶۵ روز / ۸ ساعت

.

سود یک ساعت سرمایه وسیله نقلیه پیک: ۱۶.۶۰۶ریال


.

۳. محاسبه مبلغ یک ساعت بیمه موتورسیکلت:

.

بیمه شخص ثالث یک دستگاه موتورسیکلت در سال ۱۴۰۰: ( مطابق پیوست سه ، پیش فاکتور نمایندگی بیمه )

۱۴.۲۱۷.۱۸۰ ریال

.

 هزینه یک ساعت بیمه موتورسیکلت:

۱۴.۲۱۷.۱۸۰ / ۳۶۵ / ۸ = ۴.۸۶۹ریال

.

 هزینه یک ساعت بیمه موتورسیکلت: ۴.۸۶۹ریال


.

​۴. محاسبه نرخ استهلاک موتورسیکلت در یک ساعت:

.

نرخ سالیانه استهلاک موتورسیکلت های بنزینی: (مطابق پیوست چهار ، بخشنامه اداره دارایی)

سالیانه ۳۵%

.

نرخ استهلاک یک سال موتورسیکلت بنزینی:

۲۶۹.۳۸۰.۰۰۰ریال ارزش سرمایه * ۳۵% نرخ استهلاک = ۹۴.۲۸۳.۰۰۰ریال

.

نرخ استهلاک یک ساعت موتورسیکلت بنزینی:

۹۴.۲۸۳.۰۰۰ / ۳۶۵ روز / ۸ ساعت = ۳۲.۲۸۹ریال

.

نرخ استهلاک یک ساعت موتورسیکلت بنزینی: ۳۲.۲۹۶ریال


.

۵. محاسبه مبلغ سوخت مصرفی موتورسیکلت در یک ساعت:

.

​مصرف بنزین موتورسیکلت دنده ای با سرعت متوسط ۱۰۰کیلومتر در یک ساعت:

۲.۵ لیتر

.

مصرف بنزین موتورسیکلت با فرض اینکه عموماً در شهر با سرعت متوسط ۵۰ کیلومتر در ساعت رانندگی می شود:

۱.۲۵ لیتر

.

مبلغ بنزین مصرفی یک ساعت موتورسیکلت پیک:

۱.۲۵ لیتر* ۳۰.۰۰۰ ریال = ۳۷.۵۰۰ریال

.

مبلغ بنزین مصرفی یک ساعت موتورسیکلت پیک: ۳۷.۵۰۰ ریال


.

۶. سهم دفتر پیک:۲۵% جمع موارد فوق

.

اجاره دفتر و استراحتگاه رانندگان ، اجاره پارکینگ ،  حقوق و بیمه اپراتورهای پاسخگو ، هزینه های استخدام موتور سوار ، حق عضویت اتحادیه ، مالیات ، عوارض کسب و پیشه شهرداری ، قبوض برق ، اب ، تلفن و  اینترنت ، نرخ استهلاک وسایل از قبیل تلفن ها ، کامیوترها ، پرینترها ، سیستم گرمایشی و سرمایشی ، هزینه های اقلام مصرفی از قبیل تونر پرینترها و کاغذ قبوض پیک و سایر هزینه های جاری .

.


.

قیمت پیک موتوری

حقوق اداره کار سود سرمایه بیمه موتورسیکلت نرخ استهلاک هزینه سوخت سهم دفتر جمع نهایی ساعت اول
یک ساعت فعالیت با موتورسیکلت ۲۹۷.۵۹۹ ۱۶.۶۰۶ ۴.۸۶۹ ۳۲.۲۸۹ ۳۷.۵۰۰ ۱۲۹.۶۲۵ ۵۱۸.۴۸۸
یک ساعت فعالیت بدون موتورسیکلت ۲۹۷.۵۹۹ ۱۶.۶۰۶ ۴.۸۶۹ ۰ ۰ ۱۰۶.۳۵۸ ۴۲۵.۴۳۲

.

  • حداقل کرایه در کوتاهترین مسیر با احتساب زمان  ۲۰ دقیقه مبلغ:               ۱۷۰.۰۰۰ ریال

.

  • حداقل کرایه دریافتی برای هر یک ساعت با موتورسیکلت روشن مبلغ:          ۵۲۰.۰۰۰ ریال

.

  • حداقل کرایه دریافتی برای هر یک ساعت با موتورسیکلت خاموش مبلغ:        ۴۲۰.۰۰۰ ریال

.

  •  مراجعه  و کنسل شدن سرویس با احتساب گذشت زمان ۱۲ دقیقه مبلغ:      ۱۰۰.۰۰۰ ریال​

.

  • در موارد ذیل مبالغ اضافه تری نسبت به کرایه پایه به علت دشوارتر شدن انجام خدمات توسط پیک دریافت میگردد.
  • حمل بسته بزرگتر از ۴۰*۴۰*۴۰ یا بسته و یا وزن بیشتر از ۱۰ کیلوگرم ، استاندارد نبودن بار ، بارهای شکستنی یا حساس مانند کیک تولد ، حمل بار یا حتی پاکت با ارزش بالاتر از ۱۰ میلیون تومان
  • انجام سرویس پیک در اب و هوای نامساعد از قبیل باران یا برف
  • پیاده روی در مکان هایی که اجازه تردد موتورسیکلت وجود ندارد مانند ترمینال ها ، سیتی سنتر ، میدان نقش جهان و …

.

نتیجه حاصل شده حداقل درامدی است که می بایست برای یک راننده پیک موتوری حاصل  شود تا از حداقل حقوق اجتماعی  برخوردار گردد.


.

“”پیوست یک: بخشنامه حقوق اداره کار سال ۱۴۰۰″”

حقوق سال 1400 اداره کار

.

“”پیوست دو: قیمت موتورسیکلت اردیبهشت سال ۱۴۰۰″”


.

“”پیوست سه: قیمت بیمه موتورسیکلت سال ۱۴۰۰″”


.

“”پیوست چهار: بخشنامه درصد استهلاک اداره دارایی  “”


آدرس: اصفهان – نظرشرقی – مجتمع جلفا – دفتر پیک موتوری انلاین سپاهان اصفهان

۰۳۱۳۶۲۷۶۰۳۰        ۰۳۱۳۶۲۴۲۲۰۰