کارکرد مشترکین

کلیه مشترکین "پیک موتوری انلاین سپاهان اصفهان" پس از گرفتن اشتراک در صورت تمایل می توانند رمز عبور خود را نیز بصورت تلفنی از دفتر دریافت نموده و با مراجعه به پنل خود سرویس ها  ، تاریخ و ساعت سرویس ها و مبالغ دریافتی و توضیحات کامل در مورد سرویس مربوطه را ملاحظه نمایند.