نرخ‌نامه پیک موتوری

***محاسبه قیمت پیک موتوری اردیبهشت 1400 ***

همیشه برای همه افراد جامعه این سوال وجود داشته است که نرخ کرایه وسایل حمل ونقل چگونه محاسبه میگردد. در ذیل توضیح چگونگی این محاسبه امده است که بدین منظور ابتدا  کرایه یک ساعت خدمات پیک موتوری محاسبه و بر اساس آن سایر موارد محاسبه شده است.

 

(حقوق اداره کار + هزینه های جاری وسیله حمل ونقل) = قیمت پیک موتوری

 

(سود سرمایه + بیمه  + نرخ استهلاک + سوخت) = هزینه های حمل ونقل

 


 

​​1. حداقل درامد یک ساعت کار مفید برای یک کارگر: 297.599 ریال

 

حقوق روزانه کارگر: (مطابق پیوست یک، بخشنامه اداره کار)                                                                                                                                                           885.165 ریال

 

درامد یک سال کارگر:                                                                                                                                                                                                                 365 روز * 885.165 = 323.085.225 ریال

 

بیمه یک سال کارگر: (مطابق پیوست یک، بخشنامه اداره کار)                                                                                                                                                                            365 روز * 352.646 = 128.715.790 ریال

 

عیدی و پاداش یک سال کارگر: (مطابق پیوست یک، بخشنامه اداره کار)                                                                                                                                                                          60 روز * 885.165 = 53.109.900 ریال

 

کمک هزینه مسکن: (مطابق پیوست یک، بخشنامه اداره کار)                                                                                                                                                                                           12 ماه * 4.500.000 = 54.000.000 ریال

 

بن کارگری: (مطابق پیوست یک، بخشنامه اداره کار) ​                                                                                                                                                                                                    12 ماه * 6.000.000 = 72.000.000 ریال

 

مجموع دریافتی های یک سال کارگر:                                                                                                                                                                                                         = 630.910.915 ریال

 

روزهای تعطیل سال:    

 26مرخصی+ 52جمعه+ 16تعطیل سال قمری+10تعطیل سال شمسی-4فرض برای ادغام تعطیلات = 100 روز

 

روزهای کاری سال:                                                                                                                                                                                                                           365 – 100 = 265 روز مفید

 

ساعات مفید سال:                                                                                                                                                                                                                           265 * 8 = 2.120 ساعت مفید

 

مبلغ تمام شده  و خالص برای یک ساعت کار مفید کارگر:   

630.910.915 ریال / 2.120  ساعت مفید = 297.599 ریال

 

در محاسبات فوق حق سنوات ، حق اولاد و تعداد ان ، 35 درصد اضافه حقوق برای کار خارج از ساعت اداری و 40 درصد اضافه حقوق برای کار در روز تعطیل نیز محاسبه نگردیده است.


 

2. یک ساعت سود ارزش سرمایه پیک موتورسوار:16.606 ریال

 

الف) حداقل قیمت موتورسیکلت: ( مطابق پیوست دو ، فاکتور فروشگاه اینترنتی )                                                                                                                                                                            259.380.000 ریال

قیمت جعبه حمل غذا:                                                                                                                                                                                                                               10.000.000 ریال

مجموع مبلغ سرمایه:                                                                                                                                                                                                                               269.380.000 ریال

سود سالیانه سرمایه:                                                                                                                                                                                                                 269.380.000 * 18% سود سالیانه = 37.260.000 ریال

 سود یک ساعت سرمایه:                                                                                                                                                                                                               37.260.000 / 365 روز / 8 ساعت = 16.606 ریال


 

3. مبلغ یک ساعت بیمه موتورسیکلت:4.869 ریال

 

بیمه شخص ثالث یک دستگاه موتورسیکلت در سال 1400: ( مطلبق پیوست سه ، پیش فاکتور نمایندگی بیمه )                                                                                                                                                                                        14.217.180 ریال

 هزینه یک ساعت بیمه موتورسیکلت:                                                                                                                                                                                                 14.217.180 / 365 / 8 = 4.869 ریال


 

​4. نرخ استهلاک موتورسیکلت در یک ساعت: 32.289 ریال

 

نرخ سالیانه استهلاک موتورسیکلت های بنزینی: (مطابق پیوست چهار ، بخشنامه اداره دارایی)                                                                                                                  سالیانه 35% 

نرخ استهلاک یک سال موتورسیکلت بنزینی:                                                                                                                                                                              269.380.000ریال ارزش سرمایه * 35% نرخ استهلاک = 94.283.000 ریال

نرخ استهلاک یک ساعت موتورسیکلت بنزینی:                                                                                                                                                                            94.283.000 / 365 روز / 8 ساعت = 32.289 ریال


 

5. مبلغ سوخت مصرفی موتورسیکلت در یک ساعت:37.500 ریال 

 

مصرف بنزین موتورسیکلت دنده ای با سرعت متوسط 100کیلومتر در یک ساعت:         

                                                                                                                                        2.5 لیتر

 

مصرف بنزین موتورسیکلت با فرض اینکه عموماً در شهر با سرعت متوسط 50 کیلومتر در ساعت رانندگی می شود:

                                                            1.25 لیتر

 

مبلغ بنزین مصرفی یک ساعت موتورسیکلت پیک:                                                                                                                                                                     1.25 لیتر* 30.000 ریال = 37.500 ریال


 

6. سهم دفتر پیک:25% جمع موارد فوق

 

اجاره دفتر و استراحتگاه رانندگان ، اجاره پارکینگ ،  حقوق و بیمه اپراتورهای پاسخگو ، هزینه های استخدام موتور سوار ، حق عضویت اتحادیه ، مالیات ، عوارض کسب و پیشه شهرداری ، قبوض برق ، اب ، تلفن و  اینترنت ، نرخ استهلاک وسایل از قبیل تلفن ها ، کامیوترها ، پرینترها ، سیستم گرمایشی و سرمایشی ، هزینه های اقلام مصرفی از قبیل تونر پرینترها و کاغذ قبوض پیک و سایر هزینه های جاری .                                                                                                                                             

 


 

قیمت پیک موتوری

 

حقوق

اداره کار

سود

سرمایه

بیمه

موتورسیکلت

نرخ

استهلاک

هزینه

سوخت

سهم

دفتر

جمع نهایی

ساعت اول

یک ساعت فعالیت با موتور

297.599

16.606

4.869

32.289

37.500

129.625

518488

یک ساعت فعالیت بدون موتور

297.599

16.606

4.869

0

0

106.358

425.432


 
 • حداقل کرایه در کوتاهترین مسیر با احتساب زمان  20 دقیقه مبلغ:               170.000 ریال
 • ​حداقل کرایه دریافتی برای هر یک ساعت با موتورسیکلت روشن مبلغ:          520.000 ریال
 •  
 • حداقل کرایه دریافتی برای هر یک ساعت با موتورسیکلت خاموش مبلغ:        420.000 ریال
 •  
 •  مراجعه  و کنسل شدن سرویس با احتساب گذشت زمان 12 دقیقه مبلغ:      100.000 ریال​
 •  
 • در موارد ذیل مبالغ اضافه تری نسبت به کرایه پایه به علت دشوارتر شدن انجام خدمات توسط پیک دریافت میگردد.
 •  
 • حمل بسته بزرگتر از 40*40*40 یا بسته و یا وزن بیشتر از 10 کیلوگرم ، استاندارد نبودن بار ، بارهای شکستنی یا حساس مانند کیک تولد ، حمل بار یا حتی پاکت با ارزش بالاتر از 10 میلیون تومان
 • انجام سرویس پیک در اب و هوای نامساعد از قبیل باران یا برف
 • پیاده روی در مکان هایی که اجازه تردد موتورسیکلت وجود ندارد مانند ترمینال ها ، سیتی سنتر ، میدان نقش جهان و ...
 •  

 • اعداد حاصل شده در جدول فوق حداقل درامدی است که می بایست برای یک راننده پیک موتوری حاصل  شود تا از حداقل حقوق اجتماعی برخوردار گردد.

​​

پیوست یک

 


 

پیوست دو


​​

پیوست سه